การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

📢ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
👉การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคม และเครือข่ายเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
📌หากมีผู้สนใจสามารถจัดส่งแบบฟอร์มใบสมัคร หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง👇
https://www.nationalhealth.or.th/


Share: