การมอบโล่เกี้ยรติยศ พร้อมเข็มกลัดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการมอบโล่เกี้ยรติยศ พร้อมเข็มกลัดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป จำนวน 3 ราย โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ตำบลวังทองและตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: