การประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. พลตรี โยธิน อัศวเมธ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว และศูนย์บูรณาการคัดแยกฯ ตามกระบวนการ NRM ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลาการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: