การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying)

>> การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) <<

>> คลิปวิธีจัดการ Cyberbullying การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ <<


ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุน การเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

        : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

        : ไอที 24 ชั่วโมงShare:NO VICTIMS NO TEARS
ไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีน้ำตาจากการค้ามนุษย์

>> Info ไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีน้ำตาจากการค้ามนุษย์ <<

ที่มา : ยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว


Share:4 วิธีการสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัว

>> 4 วิธีการสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัว <<

ที่มา : สถาบันเบรนฟิต สตูดิโอ ผู้เขียน : Mr. Vu Tien Vy


Share:“อยู่ดีมีสุข” ความหวังของครอบครัวในสังคมไทย

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา นำการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้นมาสู่สังคมและครอบครัวไทยในมิติต่าง ๆ ทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบรรจุนโยบายเพื่อประคับประคองให้สังคมและครอบครัวไทยอยู่ร่วมกันด้วยความ “อยู่ดีมีสุข” นั่นคือความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพล้วนเป็นความหวังสำหรับครอบครัวในทุกสังคม เพราะเมื่อครอบครัวในฐานะหน่วยย่อยพื้นฐานเล็กที่สุดของสังคมมีความ “อยู่ดีมีสุข” หรือการมีชีวิตที่เป็นสุขและความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ ก็ย่อมชี้ถึงสังคมที่มีความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุข ความ “อยู่ดีมีสุข” ของครอบครัวจึงเป็นความหวังที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทย
>> บทความอยู่ดีมีสุข <<

ที่มา : รศ. ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์


Share:Digital Transformation โอกาส ความท้าทาย ความพร้อม และการปรับตัวของไทย

1

>> Digital Transformation โอกาส ความท้าทาย ความพร้อม และการปรับตัวของไทย <<

1

ที่มา : สมคิด พุทธศรี   บรรณาธิการบริหาร The101.world และหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง 101

Website : https://www.the101.world

จัดทำโดย : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว


Share:5 แนวคิด ความรักและการแบ่งปันต่อสังคม

>> 5 แนวคิด ความรักและการแบ่งปันต่อสังคม <<

gg

ที่มา : หนังสือ 100 วิธีคิดสร้างพลังชีวิต สู่ความสำเร็จ
ผู้เขียน : ชนาภา สุวงศ์
จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว


Share:5 วิธีคิด สร้างความสุขใหม่ในชีวิตเดิม


>> 5 วิธีคิด สร้างความสุขใหม่ในชีวิตเดิม <<

gg

เรื่องโดย ชมนภัส วังอินทร์ team content www.thaihealth.or.th
เรียบเรียงจาก หนังสือกลเม็ดเผด็จสุข สสส. โดย: หมอชาวบ้าน
จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว


Share:มาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

>> มาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ <<

l

ที่มา : จากไชต์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
30/06/2564


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php