พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรชนการิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางวริฐา จันทรา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ONE TEAM สระแก้ว) และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรชนการิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน หน่วยงานสั่งกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ONE TEAM สระแก้ว) และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และปลูกตันไม้รอบๆ บริวณฝ่ายน้ำล้น ณ ฝ่ายน้ำล้นบ้านคลองหินปูน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share:กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ONE TEAM สระแก้ว) ได้ร่วมกิจกรรมพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พร้อมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”พร้อมด้วย นางมัทนา สุวัณณุสสั สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว หน่วยงานทีม One Home จังหวัดสระแก้ว และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ร่วมเดินรณรงค์การป้องกันลูกน้ำยุงลาย และร่วมปลูกต้นไม้รอบๆบริเวณบ่อน้ำของหมู่บ้านพรสวรรค์ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางมัทนา สุวัณณสส์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ทีม ONE HOME) ได้ร่วมกิจกรรมพิธีสงฆ์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานหน้ำศาลากลางจ้งหวัดสระแก้วและลงนามถวายพระพร พร้อมการมอบทุนการศึกษานักเรียน ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


Share:โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน”

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน” ณ วัดวังแดง /วัดวังเทพนิมิตร /วัดเกศแก้ว (ม.5/9/4) ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็นจ.สระแก้ว หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ทีมONE HOME สระแก้ว) ร่วมลงพื้นที่และรับฟังปัญหาเพื่อวางแนวทางบูรณาการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยจำนวน 20 ครอบครัว ๆ ละ 2,000 บาท


Share:“พม.ไม่ทิ้งกัน”ชุมชนปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19

นางสาวจันทนา พิริยะขจร รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับ One Home หน่วยงานในสังกัด พม. จังหวัดสระแก้ว ได้จัดโครงการ “พม.ไม่ทิ้งกัน” ชุมชนปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19 โดยได้มอบนมผงเครื่องอุปโภคบริโภค และข้าวกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการ ช่วยเหลือช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว ธนาคาร ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน


Share:พม.ช่วยเหลือแล้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน


Share:พม.ช่วยเหลือแล้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับอำเภอวังน้ำเย็น ได้ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย พิการทั้งบ้าน มีลูกสาวคนเดียวต้องดูแล


Share:พม.ช่วยเหลือแล้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับอำเภอวังน้ำเย็น ได้ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย แม่-ลูกพิการ รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial