ข่าวประชาสัมพันธ์

การเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนฯ ด้วยตนเอง ผ่านแอปฯ “เงินเด็ก”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ การเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบสถ ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์สื่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิบัติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและควงามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อนโยบายและยุทธศาสตร ...
อ่านต่อ

ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) หลักสูตรงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จากกรมกิจการสตรีและสถ ...
อ่านต่อ

เชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จากสํานักงาน ก.พ.ร. ข ...
อ่านต่อ

ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครองค์กรณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล AOSWADA ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครองค์กรณ์เพื่ ...
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่ น้อง รณรงค์แสดงพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เนื่องในโอกาศ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก ...
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บุคลากร/องค์กร ร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บุคลากร/องค์กร ร่วมส่ง ...
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์การ และผู้ที่สนใจ ส่งเรื่องจริงของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์การ และผู้ที่สนใจ ส่งเร ...
อ่านต่อ

การรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์📌การรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของ ...
อ่านต่อ

ณรงค์การลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 100 เปอร์เซ็นต์

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ รณรงค์การลด ...
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2565

📢📢สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อเข้าร่วมการสรรหาผู้สูง ...
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด ...
อ่านต่อ

แจ้งผลการคัดเลือก อพม. ดีเด่น, อพม. ดีเด่นพิเศษ, และ อพม.ดีเด่นพิเศษ (ชมเชย) ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ 📌แจ้งผลการคัดเลือก อพม. ดีเด่ ...
อ่านต่อ

ขอประชาสัมพันธ์คู่มือระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

📢 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ขอประชา ...
อ่านต่อ

ขอเผยแพร่วีดิทัศน์และเอกสารถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง ...
อ่านต่อ

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ...
อ่านต่อ

👩‍👩‍👧‍👦 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว🎥 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วม ...
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินทุนเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดสระแก้ว โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสั ...
อ่านต่อ

ขอเชิญชวน ร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญชวนบุคลากร/องค์กร ร่วมส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial