หน้าหลัก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

กิจกรรม "พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน"

ข่าว เด่น

กิจกรรม “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน”

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 15.20 น. นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ในกิจกรรม “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” โดยมี นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 100 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

อ่านต่อ

ข่าว สาร

กิจกรรม “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน”

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 15.20 น. นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว …
อ่านต่อ

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ …
อ่านต่อ

งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

กิจกรรม

Add Your Heading Text Here

ข่าวสารจาก Facebook

Add Your Heading Text Here

ประกาศคนหาย

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Add Your Heading Text Here

เอกสารเผยแพร่

แผนการปฏิบัติงาน

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

99741
Total Visitors
193
Visitors Today
24
Live visitors
99741
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

 

 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

0 3742 5068

0 3742 5201

 sakaeo@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial